× Zaloguj się Rejestracja
Powiadamiacz
  • Ilość opublikowanych ogłoszeń: 566544
  • Ilość użytkowników online: 517

Regulamin

Podstawowe, najważniejsze zasady
1) Założenie i utrzymywanie konta w serwisie bagla.pl jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami
2) W serwisie całkowicie zabronione jest dodawanie ogłoszeń, które dotyczą płatnych usług seksualnych
3) Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wykupienia konta PRO, które daje dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Wykupienie konta PRO jest dobrowolne i wiąże się z jednorazową opłatą podaną na stronie informacyjnej Konta PRO.
4) Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest umieszczanie w wiadomościach do użytkowników linków do stron lub adresów e-mail.
5) Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest umieszczanie w publicznych ogłoszeniach numerów telefonów lub adresów. Numery telefonów można przesyłać wyłącznie w prywatnych wiadomościach.  


Dalsze zasady:

Dbamy o prywatność naszych użytkowników - jeśli zauważysz naruszenie, zgłoś to

1. Użytkownikowi zabrania się:

- Publikowania nieswoich zdjęć;

- Publikowania zdjęć nie przedstawiających całej osoby, lub jej części (jak np. zdjęcia samochodów, demotywatory itp.);

- Publikowania danych kontaktowych w miejscu ogólnodostępnym (numery telefonu, adresy e-mail, numery Gadu-Gadu, Skype i innych);

- Spamu i innych działań szkodzących Stronie jak i jej użytkownikom;

- Rejestracji, jeśli nie ukończył 18 roku życia;

- Zabrania się uprawniania prostytucji poprzez wykorzystywanie serwisu, każdy taki przypadek należy zgłosić administracji.

2. bagla.pl zapisuje w Twoim komputerze coockiesy (tzw. ciasteczka), służące obsłudze logowania i innym czynnościom ułatwiającym przeglądanie strony.

3. Twoje informacje są bezpieczne i nieudostępniane osobom trzecim.

4. Akceptując regulamin zgadzasz się na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz przetwarzanie ich w celach handlowo-reklamowych;

5. Zabronione jest zakładanie kont w celu reklamowania produktów lub usług, na przykład innych stron internetowych bądź wyłudzania doładowań telefonów.

6. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.

7. MONITORING I NIEDOZWOLONE TREŚCI

7.1 Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści:
- przesyłanych lub wprowadzanych na serwis z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania;
- sprzecznych z niniejszym regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi na Cyprze i / lub w Unii Europejskiej.
- zawierających treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
- zawierających treści obraźliwe wobec użytkowników, serwisu lub innych osób czy organizacji.

7.2 Administracja zastrzega sobie prawo by:
- zawiesić konto po kilkukrotnym naruszeniu regulaminu a także wstrzymania przynależnych do tego konta płatności;
- podjąć odpowiednie działania prawne, w tym między innymi skierować sprawę do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z Witryny oraz wspierać dochodzenie prowadzone przez władze poprzez ujawnienie danych osobowych, gdy władze zażądają tych informacji;
- zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu (na przykład poprzez zablokowanie adresu IP), w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

7.3 Administracja podkreśla, że treści dodawane na naszego serwisu nie mogą przedstawiać dzieci ani przedstawiać wykorzystywania dzieci w jakikolwiek sposób. Zakazane jest umieszczanie treści, które przedstawiają osoby nieletnie w nieodpowiedni sposób lub są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem w odniesieniu do wykorzystywania dzieci. Każde zgłoszenie naruszenia tego zakazu będzie traktowane poważnie i podejmowane będą odpowiednie kroki, w tym usuwanie treści oraz przekazywanie informacji organom ścigania.Naruszenie tego punktu regulaminu będzie równało się automatycznej blokadzie konta do momentu wyjaśnienia sprawy.

7.4 Administracja zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z wszelkimi organami ścigania lub sądowymi, które żądają lub nakazują ujawnienie tożsamości lub innych informacji każdej osoby, która zamieszcza jakiekolwiek Treści na Witrynie lub za jej pośrednictwem. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na zrzeczenie się i zwolnienie od odpowiedzialności Serwisu oraz operatora witryny, korporacji macierzystej, ich podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców, usługodawców, funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy z wszelkich roszczeń wynikających z działań podejmowanych przez nas lub przez którąkolwiek z wymienionych stron w trakcie lub w wyniku dochodzeń oraz z działań podejmowanych w wyniku dochodzeń prowadzonych przez nas, wymienione strony lub organy ścigania

7.5 Aby utrzymać nasze usługi w sposób, który uznamy za odpowiedni dla naszego serwisu i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, witryna może, ale nie będzie zobowiązana, do przeglądania, monitorowania, wyświetlania, odrzucania, odmowy publikowania lub przechowywania czy usuwania publikowanych Treści (w tym między innymi prywatnych wiadomości, publicznych komentarzy). Administracja może, według własnego uznania, usuwać, przenosić, ponownie - formatować, usuwać lub odmawiać opublikowania lub innego wykorzystania treści bez powiadomienia lub ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z naszą obsługą serwisu. Bez ograniczeń możemy zająć się treścią, która zwróciła naszą uwagę i która naszym zdaniem jest obraźliwa, nieprzyzwoita, brutalna, nękająca, grożąca, obraźliwa, niezgodna z prawem lub w inny sposób budząca sprzeciw lub nieodpowiednia, lub w celu egzekwowania praw osób trzecich lub niniejszego regulaminu lub wszelkich obowiązujących warunków dodatkowych. Nie zobowiązujemy się jednak do przeglądania Treści przed ich opublikowaniem w serwisie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia kontrowersyjnych Treści od razu po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące komunikacji lub treści dostarczonych przez jakiegokolwiek użytkownika lub stronę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.

8. Zgłaszanie treści.
Każda osoba odwiedzająca serwis ma możliwość zgłoszenia dowolnego ogłoszenia, które budzi wątpliwości, bez konieczności logowania się ani rejestracji. Aby zgłosić taką treść, należy wejść w dane ogłoszenie, gdzie zawsze znajduje się opcja 'Zgłoś naruszenie'. Możliwe jest również zgłoszenie treści za pośrednictwem działu kontaktowego dostępnego na stronie https://bagla.pl/content/kontakt.
Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane przez naszych moderatorów, którzy podejmą odpowiednie kroki w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub prawa.

9. Płatności na stronie świadczone są dzięki firmie Tpay.com oraz Verotel.com 

10. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę użytkownika. Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z serwisu podlegają jurysdykcji cypryjskiej. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane przez właściwe cypryjskie sądy.

11. Reklamacje - usługi płatne (premium) są aktywowane automatycznie (przeważnie w ciągu kilkunastu sekund) po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od operatorów płatniczych. Rozpoczęcie korzystania z usługi oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia (14 dni) i jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy na usługę. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres [email protected], a termin rozpatrzenia reklamacji może wynieść maksymalnie 14 dni.

W razie problemów z aktywacją usług premium, prosimy o kontakt na: [email protected].

12. Administrator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia zdjęć.

13. Od usunięcia zdjęcia użytkownik nie ma odwołania.

14. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

15. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego użytkownika.

16. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie.

17. Właścicielem serwisu bagla.pl oraz wszystkich praw autorskich związanych z serwisem bagla.pl jest firma

18. W razie likwidacji konta dane i zdjęcia użytkownika będą trwale usunięte z serwerów.

19. Adres IP i email, z którego założono konto są logowane.

20. Niniejszy regulamin oraz wszelkie kwestie związane z korzystaniem z serwisu podlegają jurysdykcji cypryjskiej. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane przez właściwe cypryjskie sądy.

21. Administrator ma prawo zbanować użytkownika czasowo lub wiecznie, jeśli ten naruszy regulamin w formie nie kwalifikującej się na kasację konta.

22. W przypadku naruszeń regulaminu przez użytkowników prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego (zakładka kontakt) lub pod adresem [email protected]